|
 

آمار روش طرح و ساخت(EPC)

گزارشات نشان از این دارند که 40 درصد پروژه های ساختمانی غیرمسکونی به روش طرح و ساخت اجرا می گردند.همچنین گزارشات مؤسسه اطلاعات بازاریابی RCD/RSMeans بیانگر یک روند رو به رشد و گسترش بهره برداری از روش طرح و ساخت می باشد.

 طرح و ساخت EPC

آخرین مطالعات تکمیل شده از ماه می 2011 بیانگر یک سهم بیش از 40 درصد برای روش طرح و ساخت (EPC) با یک روند رشد ثابت در میان روشهای مختلف اجرای پروژه ها از سال 2005 تا به حال می باشد که این نتایج مربوط به پروژه هایی می باشد که مناقصه آنها بین 2005 تا 2010 برگزار شده است.

 

در این مطالعات سه روش معمول تر اجرای پروژه ها طراحی-مناقصه-ساخت (3 عاملی) ،مدیریت پیمان (CM-at-risk) به علاوه  روش طرح و ساخت (2 عاملی) مدنظر قرار گرفته است.این مطالعات توسط بخش مطالعات بازاریابی RS Means Reed Construction Data انجام شده است  که یکی از بزرگترین مراکز جمع آوری اطلاعات در صنعت ساختمان در شمال امریکا می باشد.

این گزارش میزان اقبال به روش طرح و ساخت (EPC) را در نه بخش ساختمان های غیرمسکونی بیان می نماید. با کمال تعجب روش طرح و ساخت (EPC) گزینه اول پروژه های ساختمانی نظامی می باشد که نزدیک به 80 درصد از پروژه های ساختمانی نظامی شامل مسکن و ادارات  با این روش  اجرا می گردند.

طرح و ساخت
طرح و ساخت

استفاده از روش طرح وساخت در میان ساختمانهای بهداشتی و تجاری سهم بازار بیش از 40 درصد را دارد. همچنین این مطالعات بیانگر این موضوع است که از  روش طرح و ساخت بیشتر در پروژه های بزرگ استفاده می گردد چرا که در طول سالهای 2005 تا 2010 استفاده از روش طرح و ساخت در دو نوع دسته بندی پروژه کمتر و بیش از 10 میلیون دلار رشد نموده است.اما رشد  بیشتر مربوط به پروژه های بیش از 10 میلیون دلار بوده است که در حال حاضر بیش از نیمی از پروژه های بالای 10 میلیون دلار به این رو ش انجام می گردند.

تنها سازمانی که در ایالت متحده امریکا به دنبال تضمین،تدریس و توسعه تکنیک های جدید در روش طرح و ساخت می باشد، مؤسسه طرح و ساخت DBIA می باشد که مرتباً به دنبال اطلاعات و آمار جدید توسعه در این زمینه است.

خانم Lisa Washington  مدیر اجرائی مؤسسه طرح و ساخت DBIA معتقد است افزایش روز افزون درخواست آموزش مالکین و کارفرمایان در این مؤسسه بیانگر روند رو به افزایش سهم بازار روش طرح و ساخت(EPC) می باشد.

طرح و ساخت
طرح و ساخت

آقای Richard Thomas رئیس امور نمایندگی های خارجی مؤسسه طرح و ساخت DBIA می گوید که روش طرح و ساخت (EPC) دیگر یک روش مسلم و اثبات شده جهت اجرای پروژه ها در سر تاسر جهان می باشد .

اگرچه استفاده از روش طرح و ساخت (EPC) در زمینه حمل و نقل و آب و فاضلاب در حال رشد سریع می باشد و امروزه بیشتر پروژه های از این دست با این روش اجرا می گردند ولی این گزارش نشان می دهد که این روشها در بازار ساخت و سازهای عمودی نیز در حال توسعه می باشد و این روند بخصوص در مورد پروژه های بزرگ سریعاً رو به گسترش است.


     

     

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved