|

انتخاب سازه مناسب برای یک مرکز تجاری،تفریحی و اقامتی (گزارش فاز صفر)

1-معرفی پروژه

پروژه مرکز تجاری، تفریحی و اقامتی شامل چند مجموعه ساختمانی با کاربری های مختلف می باشد. در این پروژه یک مجموعه تجاری شامل هایپرمارکت و مرکز خرید؛ یک مجموعه فرهنگی، تقریحی، ورزشی و مذهبی؛ یک هتل 30 طبقه و یک ساختمان اداری 20 طبقه وجود دارد. مساحت مجموعه فرهنگی-ورزشی حدود 39000 متر مربع بوده و مساحت مجموعه تجاری در گزینه های مختلف معماری از 147000 تا 277000 متغیر می باشد.

2-آیین نامه های مورد استفاده

1- آیین نامه بارگذاری ایران (مبحث 6)

2- آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله (استاندارد 2800)

3- آیین نامه فولاد ایران (مبحث 10 مقررات ملی ساختمان) و تفسیر آیین نامه فولاد ایران

4- آیین نامه طراحی ساختمان های بتنی (مبحث 9 مقررات ملی ساختمان)

5- آیین نامه بارهای وارد بر ساختمان آمریکا ASCE

6- آیین نامه طراحی ساختمان های بتنی آمریکا ACI-318-08

7- آیین نامه طراحی ساختمان های فولادی آمریکا AISC

3-مشخصات خاک و ساختگاه پروژه

برای طراحی سازه ساختمان های این پروژه یکی از اطلاعات مهم مورد نیاز که باید توسط مطالعات ژئوتکنیک در محل بدست آید مشخصات خاک و ساختگاه پروژه می باشد، تا بتوان بر اساس آن خطرهای تهدید کننده پروژه را پیش بینی نمود و از ابتدا راهکارهای مناسب را برای جلوگیری از این مخاطرات در نظر گرفت. از جمله خطرات احتمالی ساختگاه می توان به خطر لرزه ای، شیب ساختگاه، لایه های سست زمین، زمین لغزش، نشست زیاد و روانگرایی اشاره نمود. همچنین مشخصات مکانیکی خاک اعم از چسبندگی، ضریب اصطکاک و ضریب بستر برای طراحی روش مناسب گودبرداری و طراحی فونداسیون ضروری می باشد. این اطلاعات باید توسط آزمایشات ژئوتکنیک در محل بدست آید تا در طراحی سازه مورد استفاده قرار گیرد.

4-بار گذاری ثقلی

ساختمان باید برای تحمل بیشینه بارهای مرده و زنده محتمل طراحی گردد. بارهای مرده بارهایی می باشند که در طول عمر سازه تقریبا ثابت می باشند مانند وزن اسکلت، کف سازی و دیوارهای جدا کننده. بارهای زنده بارهایی هستند که مقدار و محل اعمال آن در طول عمر سازه تغییر می نماید مانند وزن ساکنین و وسایل داخل ساختمان و وزن برف.

بارهای مرده باید از روی طرح معماری و وزن اسکلت ساختمان بدست آید، که بر حسب انتخاب نوع سقف از 400 تا 600 کیلوگرم بر متر مربع متغیر می باشد، اما بارهای زنده بر اساس مقادیر حداقلی بدست می آید که در آیین نامه بارگذاری ایران (مبحث 6) ارائه شده است.

5-بارهای جانبی

الف-بار باد

بارهاي افقي که ناشي از اثرات باد و زلزله مي باشند که بطور جانبي بر سازه اعمال مي گردد. بار باد مطابق مقررات ملی ساختمان مبحث ششم  جهت مقاومت در برابر فشار و مکش باد در سطوح و بام ساختمان نيز کنترل مي گردد ميزان سرعت باد جهت طراحي و فشار مبناي حاصل از آن در جدول زیر آمده است.

ارتفاع از سطح زمين

سرعت باد

فشار مبنا بر حسب کيلوگرم بر مترمربع

بر حسب گره دريايي در ساعت

بر حسب متر در ثانيه

بر حسب کيلومتر در ساعت

تا ارتفاع 10 متر

5/67

125

7/34

75

ازارتفاع10      تا 20 متر

80

148

1/41

100

ازارتفاع20      تا100 متر

90

167

3/46

135

از 100 متر به بالا هر 30 متر ارتفاع مازاد بر 100 متر، فشار مبنا به ميزان 5/12 کيلوگرم بر مترمربع افزوده مي گردد

مقدار فشار حاصل از باد بريک سطح تابع سرعت باد، شيب سطح بادگير شکل هندسي سطح بادگير، مقدار حفاظتي که از سطوح و ساختمانهاي مجاور براي سطح بارگير ايجاد مي شودو بالاخره تابع چگالي هواست که با افزايش ارتفاع ودرجه حرارت نقصان مي يابد.

ب-بار زلزله

همانطور که مي دانيم کشور ما از شمار کشورهاي زلزله خيز دنيا به شمار مي رود و زلزله ويرانيهاي بسياري بدنبال خود داشته است. بنابراين همواره احتمال بروز زلزله در قسمتهاي مختلف کشور وجود دارد. لذا طراحي سازه ها جهت مقابله در برابر نيروي زلزله از اهميت خاصي برخودار است. براي همين منظور براي بارگذاري زلزله از آئين نامه زلزله يعني نشريه شماره 82 مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ( استاندارد 2800) استفاده خواهد شد.

نیروی لرزه ای وارد بر سازه بستگی به طیف شتاب ساختگاه پروژه دارد که از روی آیین نامه طراحی ساختمان ها (استاندارد 2800) بدست می آید.    صفحه بعدی

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved