|

گزارش فاز صفر سازه تیپ یک استخر

1-2-1-مبانی انتخاب سازه:

مقدمه:

سازه عبارت است از سيستم باربري که بارها و نيروهاي ناشي از وزن و وسايل و تاسيسات و ساير بارهاي زنده را جذب نموده و به زمين انتقال دهد. بطور کلي اين سازه بايد قادر باشد که بار مرده و سربارهاي زنده و همچنين نشستهاي مجاز پي را در حد الاستيک و بدون ايجاد تغيير شکلها تحمل نمايد.

بارهایی که در طراحی بید مورد نظر قرار گیرند شامل بارها یا عوامل زیر می باشند:

الف- عوامل مستقیم مانند بارهی مرده، بارهای زنده، فشار ناشی از خاک یا مایعات،  اثر باد و نظیر این دارد.

ب- عوامل غیر مستقیم مانند اثر زلزله، ارتعاشات، تغییرات دما، نشست تکیه گاهها

ج- عوامل حین ساخت مانند وزن داربست، قالب بندی و بتن ریزی طبقات

در مورد بارهايي مانند زلزله و باد لازم است، سازه مورد نظر زلزله هاي با شدت کم را بدون خسارت تحمل کند و انتظار مي رود که تنشهاي ايجاد شده در چنين زلزله هايي مکرر ولي کوچک و در حد ارتجاعي باقي بماند.در زلزله هاي با شدت متوسط، خسارتهاي سازه اي کم اهميت بوده و مقدار خسارت  وارده مختصر و قابل تعمير است ولي سازه، در زلزله هاي بزرگ و ويران کننده را مي بايست بدون فروريختن ساختمان لرزش ها را تحمل نمايد. بعبارت ديگر هيچگونه خطر جاني نبايد براي ساکنين ساختمان بوجود آورد اما در اين مرحله ايجاد تغيير شکلها و ترکهاي بزرگ قابل پيش بيني مي باشد و سازه در محدوده پلاستيک مواد مقاومت خواهد کرد. معيارهاي فوق براي رفتار سازه ها فقط آثار ناشي از حرکت و ارتعاش زمين را در نظر مي گيرد و اثرهاي منفي ناشي از لغزش و نشست خاک و گسلهاي فعال در مجاورت سازه را که ممکن است همراه يک زلزله باشد در نظر نمي گيرد، بديهي است که در يک طرح صحيح و منطقي هدف بايد به حداقل رساندن اثرهاي ناشي از همه عوامل فوق باشد.

لحاظ نمودن شاخص خرابی لرزه­ای در ساختمانهای با اهمیت زیاد باعث درنظر گرفتن نحوه خرابی و راهکارهای علاج بخشی آن می­گردد. شاخص خرابی در دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. این شاخص در دو حالت کیفی و کمی راهگشای مسائل لرزه­ای میباشد. با انتخاب مناسبترین رابطه برای تعیین شاخص خرابی در پروژه­های اینچنینی می­توان مدل دقیقی از نحوه تخریب و آسیب دیدن سازه برای مجریان و پیمانکاران ترسیم نمود. از این طریق راهکار مناسبی جهت طراحی صحیح این گونه سازه­ها براساس ظرفیت عملکرد آنها حاصل می­شود.

اصولاً سازه در نظر گرفته شده در طرح بايستي همراه با حصول ايمني کافي در امر ايستادگي در مقابل بارهاي عادي و فوق العاده بوده و شرايط اقليمي و ديدگاههاي اقتصادی در انتخاب سازه مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. که در این راستا باید به موارد زیر توجه گردد.

الف- امکان بهره برداري در رابطه با طرح اصلي

ب- اقتصادي بودن اجراي سازه چه از نظر مصالح مصرفي و امکانات تهيه آنها و چه از نظر کاربرد نيروهاي فني در رابطه با اجراي سازه

ج- سرعت اجرا بدين معني که نوع سازه انتخاب شده با توجه به امکانات محلي چه از نظر نوع مصالح و چه از نظر تخصصهاي اجرايي و همچنين نحوه و سيستم اجرا از حداقل زمان اجرا برخوردار باشد.

د- هماهنگي با تاسيسات و عدم اخلال در اجراي تاسيسات حرارتی، برودتی و الکتريکی.

ه- ايمني که يکي از ارکان اصلي انتخاب نوع سازه مي باشد بايد در گزينه نوع آن از حداکثر درجه برخوردار باشد.

و- امکان حداکثر استفاده از مصالح موجود در محل و سهل الوصول بودن آنها

ز- هماهنگي لازم با طرح و هدف اصلي بنا در حد بهينه آن

1-2-1-1- انواع سازه ها

انوع سازه بطور کلي شامل موارد ذيل مي باشند :

الف- مصالح بنايي: که شامل ديوارهاي باربر اعم از سنگ و آجر و بلوک سيماني و غيره هستند.

ب- فلزي: که شامل اجراي درجا و همچنين بصورت پيش ساخته مي باشد.

ج- بتني: که شامل اجراي درجا و پيش ساخته و نيمه پيش ساخته مي باشد و در هر سه نوع آنها فولاد و بصورت مسلح اجرا شوند.

  1-2-1-2 سيستم سازه از نظر عملکرد

در اين رابطه سازه به انواع زير مشخص مي گردد:

الف- ديوار باربر که مي تواند بصورت ديوار بتني و برشي با مصالح بنايي مسلح باشد.

ب- قاب فضايي ساده که توسط ديوار برشي بتن آرمه و يا سيستمهاي بادبندي شده و يا اينکه ديوارهاي برشي ازمصالح بنايي مسلح در مقابل نيروهاي افقي مانند باد و زلزله مقاوم مي گردد.

ج- قاب فضايي خمشی که مي تواند بصورت فولادي ويا بتن آرمه طرح گردد.

د- سيستمهاي مختلط قاب خشمي و ديوار برشي يا بادبند که در اين سيستم قاب خمشي مي تواند با ديوار برشي بتن آرمه و يا بادبند همراه باشد.

2-2-1-مراجع و آئين نامه ها

 الف- کليه بارهاي وارده به سازه بجز بارهاي ناشي از زلزله بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان مبحث ششم تعيين مي شوند. در این مبحث حداقل بارهایی را که باید در طراحی ساختمانها و سازه­ها مورد استفاده قرار گیرند تعیین می­گردد. این بارها شامل بارهای ثقلی مرده ، زنده ، بارهای ناشی از برف و بارهای ناشی از فشار خاک و آب می­باشند.

ب- بارهاي ناشي از زلزله براساس ضوابط استاندارد شماره (2800) ايران تحت عنوان آئين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله تعيين مي شوند. هدف این آیین­نامه، تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمانها در برابر اثرهای ناشی از زلزله است به طوریکه با رعایت آن با حفظ ایستایی ساختمان در زلزله­های شدید، تلفات جانی به حداقل برسد و نیز ساختمانها در برابر زلزله­های خفیف و متوسط بدون وارد شدن آسیب عمدۀ سازه­ای قادر به مقاومت باشد.

ج-طراحی سازه (با توجه به فلزی بودن اسکلت سازه مورد بحث) براساس آیین­نامۀ مقررات ملی ساختمان مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (1387)) و آیین­نامۀ (2005)  AISC صورت می­گیرد. در این آیین­نامه­ها روش طراحی براساس روش تنشهای مجاز می­باشد. در دتایل جزئیات از آیین­نامه IPS استفاده می­گردد.

د- طراحی فونداسیون براساس آیین­نامۀ مقررات ملی ساختمان مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه (1385)) و آیین نامۀ (99) ACI صورت می­گیرد. و موارد اجرایی از مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه (55) استخراج می­گردد که در آن مبنای طراحی سازه­ها برای حصول ایمنی و قابلیت بهره­برداری، بررسی و کنترل آنها در حالت­های  حدی می­باشد. روش کلی طراحی مبتنی بر جنبه­ های احتمالاتی است که با اعمال ضرایب جزئی ایمنی به مقادیر مشخصه بارها و آثار موثر بر سازه طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و مقادیر مشخصه مقاومت­های بتن و فولاد در محاسبه منظور می­شوند.

    صفحه بعدی
WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved