|
 
 

گواهینامه پیمانکاری

مهندسان مشاور سازه های بلندپايه دارای رتبه بندی های ذيل از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی می باشد:

  • پایه چهار در رشته ساختمان

  • پایه پنج در رشته تأسیسات و تجهیزات

  • پایه پنج در رشته راه و ترابری

طرح و ساخت

جهت مشاهده رتبه پیمانکاری در سایت Sajar.mporg.ir کلیک کنید.

 

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved