|

پروژه های طرح و ساخت

طرح و ساخت محوطه فرود هلیکوپتر
طرح و ساخت مجموعه ورزشی دیسپاچینگ 

مساحت پروژه: 3650 متر مربع

محل پروژه: شهرستان نکاء - سایت شرکت حفاری شمال

کارفرما: شرکت خدمات هلیکوپتری البرز فرزین کیش

مشخصات پروژه :3200 متر مربع محوطه فرود هلیکوپتر - 450 متر مربع سوله انبار

 

طرح و ساخت مجموعه ورزشی دیسپاچینگ
طرح و ساخت مجموعه ورزشی دیسپاچینگ 

مساحت پروژه: 1500مترمربع

محل پروژه: استان زنجان – شهرستان زنجان

کارفرما: شرکت برق منطقه ای زنجان

مشخصات پروژه :یک دستگاه سوله ورزشی و زمینهای فوتبال، والیبال ساحلی و تنیس در محوطه

 

طرح و ساخت مقاوم سازی ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور تهران
طرح و ساخت   

مساحت پروژه: 3252 متر مربع

محل پروژه: استان تهران - شهر تهران

کارفرما: دانشگاه پیام نور

مشخصات پروژه:ساختمان 6 طبقه با کاربری آموزشی

 

طرح و ساخت نازک کاری و تأسیسات ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور تهران
طرح و ساخت  

مساحت پروژه: 3252 متر مربع

محل پروژه: استان تهران - شهر تهران

کارفرما: دانشگاه پیام نور

مشخصات پروژه:ساختمان 6 طبقه با کاربری آموزشی

 

طرح و ساخت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر صنعتی اشتهارد
طرح و ساخت 

مساحت پروژه: 2400 مترمربع

محل پروژه: استان تهران- شهرک صنعتی اشتهارد

کارفرما: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای غرب استان تهران

مشخصات پروژه : 2 طبقه ساختمان آموزشی و کارگاه ساختمان دو طبقه با کاربری آموزشی

 

طرح و ساخت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر صنعتی نظرآباد
طرح و ساخت 

مساحت پروژه:2300مترمربع

محل پروژه: استان تهران - شهرک صنعتی نظرآباد

کارفرما: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای غرب استان تهران

مشخصات پروژه : 2 طبقه ساختمان آموزشی و کارگاه ساختمان دو طبقه با کاربری آموزشی

 

طرح و ساخت ساختمان اداری امور برق مینودر
   

مساحت پروژه:1200 مترمربع

محل پروژه: استان قزوین – شهر قزوین

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

مشخصات پروژه : اجرای ساختمان 3 طبقه با کاربری اداری

 

طرح و ساخت ساختمان انبار پست 230 كيلو ولت اسلام آباد
طرح و ساخت مجموعه ورزشی دیسپاچینگ 

مساحت پروژه: 1500مترمربع

محل پروژه: استان زنجان – شهرستان زنجان

کارفرما: شرکت برق منطقه ای زنجان

مشخصات پروژه :یک دستگاه سوله 

 

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved