|

پروژه های مشاوره

طراحی مرحله اول و دوم مجتمع اداری،آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
مجتمع اداری،آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند 

مساحت پروژه: 3500مترمربع


محل پروژه: استان تهران – شهرستان دماوند

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

مشخصات پروژه : ساختمان اداری- آموزشی

 

طراحی مرحله اول و دوم مجتمع ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
طراحی مرحله اول و دوم مجتمع ورزشی دانشگاه آزاد واحد دماوند 

مساحت پروژه: 3500مترمربع

محل پروژه: استان تهران – شهرستان دماوند

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

مشخصات پروژه : ساختمان ورزشی

 

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرای پروژه احداث استخر سرپوشيده
طراحی و نظارت بر پروژه احداث استخر سرپوشیده 

مساحت پروژه: 3500 مترمربع

محل پروژه: جزیره خارگ

کارفرما: شرکت پایانه های نفتی ایران

مشخصات پروژه : ساختمان 2 طبقه با کاربری تفریحی، ورزشی

 

طراحی مرحله اول و دوم مجتمع آموزشگاه فنی و حرفه ای سماء
طراحی مرحله اول و دوم مجتمع آموزشگاه فنی و حرفه ای سما 

مساحت پروژه:16000مترمربع

محل پروژه: استان خراسان رضوی – شهر مشهد

کارفرما:دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد – معاونت سماء

مشخصات پروژه : 1 ساختمان با کاربری اداری، آموزشی در 5 طبقه

 

طراحی مرحله اول و دوم مجتمع مسكونی 912 واحدی ناصريه
طراحی مرحله اول و دوم مجتمع مسکونی 912 واحدی ناصریه

مساحت پروژه: 175000مترمربع

محل پروژه: استان ناصریه عراق

کارفرما: مشارکت شرکت طائر آسمان اسیا و مهندسان مشاور سازه های بلند پایه

مشخصات پروژه : 76 بلوک 3طبقه

 

 

صفحه قبلی صفحه بعدی
 

 

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved