|

پروژه های مقاوم سازی

طراحی و اجرای مقاوم سازی ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران
مقاوم سازی دانشگاه پیام نور 

مساحت پروژه: 3252 متر مربع

محل پروژه: تهران، خیابان آبان، انتهای بن بست عقیلی

کارفرما: دانشگاه پیام نور

مشخصات پروژه : ساختمان 6 طبقه با کاربری آموزشی

 

اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمان تولید کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گلستان
مقاوم سازی دانشگاه پیام نور 

مساحت پروژه: 3197 متر مربع

محل پروژه: گرگان، میدان بسیج

کارفرما: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان

مشخصات پروژه : 3 طبقه ساختمان کارخانه

 

اجرای عملیات بهسازی لرزه ای سالن های 8 و 9 نمایشگاه بین المللی تهران
مقاوم سازی دانشگاه پیام نور 

مساحت پروژه: 6000 متر مربع

محل پروژه: تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

کارفرما: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

مشخصات پروژه : سالن 8و9 نمایشگاه بین المللی تهران

 

طراحی و اجرای عملیات مقاوم سازی قطعات 132 و 151 مجتمع مسکونی ایثار بنیاد شهید 
مقاوم سازی دانشگاه پیام نور 

مساحت پروژه:4500 متر مربع

محل پروژه: کرج، حسین آباد، فردیس

کارفرما: بنیاد شهید استان تهران

مشخصات پروژه : دو بلوک مسکونی 5 طبقه

 

انجام مطالعات طرح مقاوم سازی سالن چندمنظوره جمعیت هلال احمر استان لرستان
مقاوم سازی دانشگاه پیام نور 

مساحت پروژه: 2028 متر مربع

محل پروژه: شهر خرم آباد

کارفرما: جمعیت هلال احمر استان لرستان

مشخصات پروژه : ساختمان یک طبقه با کاربری خدماتی، درمانی

 

مطالعات مقاوم سازی ساختمان بنیاد شهید غرب استان تهران
مقاوم سازی دانشگاه پیام نور 

مساحت پروژه: 2000 متر مربع

محل پروژه: کرج، خیابان مطهری

کارفرما: بنیاد شهید و امور ایثارگران غرب استان تهران

مشخصات پروژه : ساختمان 7 طبقه با کاربری اداری

 

انجام مطالعات طرح مقاوم سازی سالن همایش های شرکت برق منطقه ای غرب استان کرمانشاه
مقاوم سازی دانشگاه پیام نور 

مساحت پروژه: 2764 متر مربع

محل پروژه: کرمانشاه، میدان 22 بهمن

کارفرما: شرکت مهندسی قدس نیرو

مشخصات پروژه: ساختمان 2 طبقه با کاربری فرهنگی
    صفحه بعدی

 

 

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved