|

پروژه های جاری

طرح و ساخت سوله انبار مواد شیمیایی
پروژه انبار مواد شیمیایی عسلویه-پتروشیمی پارس

مساحت پروژه:4000مترمربع


محل پروژه: استان بوشهر-عسلویه(شرکت پلیمر آریا ساسول)

کارفرما: شرکت پتروشیمی پارس

مشخصات پروژه : 1 باب سوله انبار به مساحت 4000 متر مربع

 

 

 

 

 

 


 
WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved