Display Time |

مقدمه و معرفی مقاوم سازی تدریجی

مقدمه

 چهار رویکرد برای ایمن سازی ساختمان های موجود وجود دارد:

رویکرد اول عدم انجام مقاوم سازی و قبول احتمال خطر پذیری سازه تحت زلزله احتمالی می باشد. این روش بی هزینه اما با خطر پذیری بالا می باشد اما برای بعضی ساختمان ها قابل توجیه می باشد. به عنوان ساختمان هایی که کاربری آنها انبار وسایل غیر ضروری بوده و پس از زلزله نیز برای آنها هیچ کاربری متصور نیست نیازی به مقاوم سازی ندارند. اما این روش برای ساختمان هایی با کاربری مسکونی، اداری، آموزش و یا بهداشتی-درمانی بسیار نامناسب می باشد چراکه در صورت بروز زلزله تلفات جانی و مالی بسیاری تحمیل می گردد.

رویکرد دوم تخریب و بازسازی ساختمان با رعایت ضوابط آیین نامه های طراحی لرزه ای جدید می­باشد. این روش پر هزینه ترین رویکرد می باشد که باعث اتلاف زمان، هزینه و مصالح ساختمانی می­باشد. این رویکرد تنها در مورد ساختمان های بسیار قدیمی که بیش از عمر مفید ساختمان (50 سال) پابرجا بوده اند، و یا ساختمان هایی که بعلت ضعف شدید مقاوم سازی آن ها پر هزینه تر از بازسازی آن می­باشد توصیه می گردد.

رویکرد سوم مقاوم سازی کامل ساختمان در یک مرحله می باشد. در این روش تمام عملیات اجرایی عملیات مقاوم سازی، که برخی از روش های آن در فصل پیش معرفی گردیدند، در یک مرحله صورت می گیرد. در این روش میزان ریسک به کمترین مقدار می رسد اما هزینه اولیه این روش بسیار زیاد بوده و باعث عدم تمایل به مقاوم سازی برخی کارفرمایان دولتی و یا خصوصی می گردد. تا کنون هزینه اولیه و اخلال در کاربری ساختمان در مقاوم سازی تک مرحله ای اصلی ترین علت اجتناب کارفرمایان از اجرای مقاوم سازی بوده است.

رویکرد چهارم انجام مقاوم سازی ساختمان طی چند مرحله در برهه های زمانی مورد نظر کارفرما می­باشد. در این روش مراحل مقاوم سازی کل ساختمان توسط کارشناسان مقاوم سازی به چند قسمت تقسیم و اولویت بندی می شوند. برای بهینه سازی عملیات مقاوم سازی از نظر زمان و هزینه، زمانبندی اجرای مراحل مختلف عملیات مقاوم سازی می تواند بگونه ای صورت گیرد تا هر مرحله از مقاوم سازی با انجام عملیات تعمیر و بازسازی قسمت خاصی از ساختمان همزمان گردد. در اینصورت، در بسیاری از کارهای عمرانی، صرف هزینه و زمان بصورت مشترک برای انجام عملیات تعمیر و بازسازی و مقاوم سازی صورت می پذیرد. همچنین انجام یک مرحله از مقاوم سازی، با رعایت اولویت بندی، بسیاری بهتر عدم انجام هیچ فعالیتی در این زمینه می باشد، زیرا با آنکه ساختمان مورد نظر به ایمنی 100% مورد نظر نرسیده است اما خطر پذیری آن تحت زلزله طرح کمتر شده و همچنین ساختمان تحت بسیاری از زلزله های خفیف تر از زلزله طرح ایمن شده است.

معرفی

همانطور که گفته شد مقاوم سازی تدریجی عبارتست از انجام عملیات مقاوم سازی طی چند مرحله متمادی اولویت بندی شده در برهه های زمانی مختلف، بطوریکه حتی الامکان با عملیات تعمیر، نوسازی و بازسازی رایج قسمت های مختلف ساختمان بصورت مشترک انجام پذیرد. در نتیجه حل مشکلاتی نظیر اختلال در کاربری ساختمان و انتقال ساکنین به تنهایی برای مقاوم سازی نبوده، بلکه برای انجام مجموعه ای از عملیات عمرانی من جمله مقاوم سازی صورت می پذیرد. همچنین تخریب قسمت هایی از ساختمان ممکن است هم برای عملیات تعمیراتی و هم برای عملیات مقاوم سازی لازم باشد، که در این صورت صرف هزینه و زمان برای انجام عملیات تخریب بهینه خواهد بود. همچنین بسیاری از تجهیزات و ابزار کارهای عمرانی در محل پروژه وجود داشته که می توانند بصورت مشترک برای انجام عملیات تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی مورد استفاده قرار گیرند.

 

 

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved