|
 
 

مدیران شركت

علی اکبر مرتضی زاده

علی اکبر مرتضی زاده (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره)

فوق لیسانس مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی-دانشکده فنی دانشگاه تهران

فوق لیسانس مدیریت خدمات (MBA)-سازمان مدیریت صنعتی

 

سوابق کاری:

 • بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی - مدیر پروژه از سال 72 تا 76

 • مهندسین مشاور ارکان پویش - مدیر پروژه از سال 76 تا 78

 • ماشین سازی پارس - مدیر پروژه از سال 78 تا 80

 • مهندسان مشاور ارکان پویش - مدیر پروژه از سال 80 تا 84

 • مدیر عامل مهندسان مشاور سازه های بلند پایه از سال 84 تا 89

 • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مهندسان مشاور سازه های بلند پایه از سال 89 تا کنونعلی هراتی(عضو هیئت مدیره)

فوق لیسانس مهندسی عمران - سازه از دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

سوابق کاری:

 • ناظر پروژه ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان از سال 74 تا 76

 • ناظر شهرک صنعتی خدماتی چهاردانگه از سال 76 تا 78

 • مدیر فنی شهرک مهندسین مشاور ارکان پویش از سال 78 تا 80

 • مدیر پروژه تعاونی مسکن سازمان زندانهای پروژه نور(کیانمهر) از سال 80 تا 89

 • مدیر ارشد بخش شیمی ساختمان شرکت فن آوریهای نوین عمران از سال 84 تا 86

 • عضو هیأت مدیره مهندسین مشاور ارکان پویش از سال 87 تا 90

 • مجری ساختمانهای مسکونی مسکن حوزه هنری پرند 194 واحد از سال 91 تا 92

 • عضو هیئت مدیره مهندسان مشاور سازه های بلند پایه از سال 91 تاکنون


مریم حقانی

مریم حقانی(عضو هیئت مدیره)

فوق لیسانس مهندسی عمران-سازه از دانشگاه امیرکبیر

سوابق کاری:

 • مهندسين مشاور هراز راه - كارشناس طراحی از سال 79 تا 80

 • شركت ماشين سازی پارس - كارشناس طراحی از سال 80 تا 82

 • مهندسين مشاور اركان پويش - كارشناس طراحی از سال 82 تا 83

 • شهرداری منطقه 22 تهران - كارشناس كنترل كيفی از سال 83 تا 85

 •  مهندسان مشاور سازه های بلند پايه- عضو هيئت مديره و مدير گروه سازه از سال 85 تاكنون


WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved