|
 
 

معرفی روش طرح و ساخت(EPC)

روش طرح و ساخت نیز همانند اکثر دستاوردهای با ارزش تاریخ بشری از قدمت بسیاری برخوردار است. ریشه این روش رامی توان به حدود 1800 سال قبل از میلاد به قانون حمورابی نسبت داد . در زمانی که بسیاری از بناهای عظیم و با ارزش تمدن انسان در آن بنا شده اند. در آن زمان استادکاران مسئولیت کامل احداث بنا را بر عهده داشتند به گونه ای که یک استادکار به تنهایی مسئول طراحی، اجرا، تأمین مصالح و نیز نگهداری از بنا بود.

با گذشت زمان انسانها روشهای مختلفی را در طول تاریخ آزمودند و دهه های اخیر با توجه به بالارفتن سطح آگاهی مالکان و کارفرمایان، مزایای روش طرح و ساخت بیشتر بر عموم نمایان شده است. به گونه ای که مجدداً این روش به یکی از اصلی ترین روشهای انجام پروژه های عمرانی تبدیل شده است و با توجه به استقبال جوامع مختلف به نظر می رسد در آینده-ای نه چندان دور بخش عمده ای از پروژه ها به این روش انجام شوند.

در این روش ، مسئولیت کلیه فرآیندهای مهندسی اعم از معماری، سازه ، برق و ... و نیز کلیه خدمات پیمانکاری اعم از خرید و تهیه مصالح و اجرا و ساخت پروژه بر عهده یک مجموعه است، که این موضوع به علت وجود دانش بالای فنی در داخل مجموعه (بخش طراحی درون بدنه مجموعه) و نیز همکاری نزدیک با عوامل اجرایی باعث افزایش چشمگیر کیفیت نهایی ساخت و نیز صرفه جویی در مصرف منابع مختلف می گردد. به دلیل سطح بالای تخصص و دانش فنی در فرآیند طرح و ساخت استفاده از این روش موجب ایجاد تفاوتی محسوس (به خصوص در پروژه هایی که نیاز به دانش تخصصی بیشتری دارند)می گردد.

پروژه هایی از قبیل فرآیند مقاوم سازی ساختمانها، مجموعه های نیروگاهی، مجموعه های نفت و گاز و نیز پروژه هایی که نیاز به در نظر گرفتن عوامل خاص دارند.

نکات لازم جهت موفقیت پروژه های طرح و ساخت (EPC)

1- تعریف شرح خدمات پیمانکار در ابتدای پروژه از سوی کارفرما.

2- انجام مطالعات تا رساندن ریسک پیمانکار به سطح قابل برآورد( حداقل فاز صفر-حداکثر فاز یک).

3- تعریف شاخص های عملکرد و تحویل پروژه بر مبنای آن از سوی مهندس مشاور پروژه.

4- داشتن فرصت کافی جهت برآورد قیمت و پیشنهاد فنی در مناقصه.

5- آشنایی کامل کارفرما ، مهندس مشاور و پیمانکار به شرایط پیمان طرح و ساخت.

6- منسجم بودن سازمان تشکیلاتی پیمانکار طرح و ساخت(به این معنا که سازمان پیمانکار طرح و ساخت از یک پیمانکار ساخت و یک مهندس مشاور طراح تشکیل نشده باشد و در واقع پیمانکار طرح و ساخت در داخل ساختار تشکیلاتی خویش دفتر طراحی نیز داشته باشد).

 

 

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved