|

تأسیسات مکانیکی

- محاسبه آبگرم مصرفي مورد نیاز:

آب داغ تولید شده توسط بويلرهای تعبيه شده در موتورخانه مرکزی به داخل منبع کویلدار یا دو جداره وارد شده و پس از تبادل حرارت با آب سرد ورودی به منابع مذکور، آب گرم مصرفي تامين شده و توسط پمپ در داخل ساختمان به گردش در می آید.

جهت محاسبه میزان آب گرم مصرفی مورد نیاز ساختمان،حداکثر مصرف آب گرم را از جدول مربوطه که در ذیل بخشی از آن نشان داده شده است استخراج سپس در ضریب تقاضا ضرب نموده،مقدار واقعی مصرف آب گرم بدست می آید.با ضرب کردن عدد بدست آمده در ضریب ذخیره منبع،حجم منبع آب گرم مصرفی بدست می آید.     

مقاوم سازی 

 -منبع ذخيره آب

جهت ذخیره آب مصرفی و نیز آب مورد نیاز جهت اطفا حریق از منبع ذخیره آب استفاده می گردد.

مقدار ذخيره آب مصرفی براي شرايط ،موارد و مكانهاي مختلف فرق مي كند. مقدار ذخيره آب مصرفی معمولاً براساس مصرف يك شبانه روز پروژه و جهت اطفا حریق بر اساس مدت زمان مورد نیاز تا زمان رسیدن ماموران آتش نشانی پيشنهاد مي گردد.

- اطفاء حريق:

جهت اطفاء حريق از جعبه های آتش نشانی در طبقات و اسپرینکلر در پارکینگها استفاده می شود که فشار آب مورد نیاز آنها توسط بوسترپمپهای مربوطه در موتورخانه مرکزی تامین می شود.

تأسيسات مکانيکي

بوسترپمپ

-محاسبه سیستم لوله کشی آب مصرفی،فاضلاب و تهویه

جهت طراحی سیستم لوله کشی آب مصرفی،فاضلاب و تهویه با توجه به نقشه های  معماری بهترین مسیر جهت عبور لوله ها انتخاب شده و سپس به کمک جداول و نمودارهای مربوطه(که تعدادی از آنها  در فایل pdf نشان داده شده است)  سایز لوله ها بدست می آید.

جهت محاسبه سایز لوله های آب مصرفی مقدار SFU را از جدول مربوطه استخراج نموده سپس با مراجعه به نمودار مربوطه مقدار جریان آب برحسب GPM را به دست آورده و نهایتا با مراجعه به نمودار افت فشار لوله های با سطح داخلی ناصاف قطر لوله به دست می آید.

تأسيسات مکانيکي

نمونه ای از پلان لوله کشی آب مصرفی

جهت محاسبه سایز لوله های فاضلاب مقدار DFU را از جدول مربوطه (در فایل pdf موجود است) استخراج نموده سپس با توجه به شیب لوله و DFU بدست آمده سابز لوله بدست می آید.

تأسيسات مکانيکي

نمونه ای از پلان لوله کشی فاضلاب

-محاسبه و انتخاب تجهیزات موتورخانه:

 با توجه به بار سرمایش گرمایش محاسبه شده و نیز بار حرارتی آب گرم  مصرفی مورد نیاز ساختمان،بویلر،مشعل،چیلر،برج خنک کن ،منبع کویلدار یا دوجداره،منبع انبساط،پمپ سیرکولاسیون گرمایش و نیز پمپ گردش آب گرم مصرفی و... از کاتالوگ مربوطه انتخاب می گردد.

تأسيسات مکانيکی

         یک نمونه فلودیاگرام موتورخانه

برای  دریافت فایل PDF لطفاً اینجا را کلیک کنید.

صفحه قبلی    

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved