|

خدمات سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت

شرکت سازه های بلند پایه با توجه به نیاز فعالین بخش خصوصی خدماتی را به صورت یک بسته خدماتی به صورت یکجا ارائه می نماید که در این راه به منظور ارائه خدمات بهتر از همکاری شرکت و مؤسسات مختلفی نیز بهره می گیرد که شرح این بسته خدماتی در ذیل تقدیم می گردد:

سرمایه گذاری و مشارکت

شایان ذکر است که امکان ارائه خدمات مندرج در بندهای فوق الذکر به صورت مجزا نیز میسر می باشد.در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی و آشنایی بیشتر ، این مجموعه آمادگی هر گونه همکاری را دارا می باشد.

از سرمایه گذارانی که تمایل به حضور در پروژه های این شرکت  را دارند و یا مالکینی که علاقمند به واگذاری زمین خویش جهت مشارکت در ساخت می باشند دعوت می گردد که با ارسال Email به آدرس پست الکترونیکی شرکت و یا تماس با شماره تلفنهای شرکت آمادگی خویش را اعلام نمایند.

WHSTRUC Copyright 2011,All Rights Reserved