|

طراحی تأسیسات روشنایی استخرها(داخل کاسه استخر)

به طور کلی، تأسیسات روشنایی مورد استفاده در استخرها بر مبنای دو ولتاژ 220V یا 12V طراحی و ساخته می شوند. صرفنظر از ولتاژ، اکثر معیارهایی که باید برای نصب تأسیسات روشنایی استخرها رعایت شود برای تأسیسات الکتریکی 220V و 12V یکسان است. از آنجا که تاسیسات الکتریکی داخل کاسه استخر در تماس با آب خنک می شوند، تمامی تأسیسات روشنایی زیرآبی حداقل باید به اندازه 450mm پایین تر از سطح آب استخر نصب شوند، مگر در مواردی که بر مبنای طراحی و ساخت تأسیسات مربوطه بر مبنای عمق کمتری انجام گرفته باشد.(طبق استاندارد NEC680.23(A)(7)) بهترین فاصله برای نصب تأسیسات روشنایی داخل کاسه استخر، عمق 450mm از سطح متداول آب استخر است. در این عمق، حتی در صورتی که بخشی از آب استخر به واسطه تبخیر کاهش یابد، تأسیسات روشنایی هرگز در معرض هوا قرار نخواهند گرفت. این تاسیسات معمولا گرمای بسیار زیادی تولید می کنند که این گرما توسط آب استخر گرفته می شود. ولی در صورتی که به هر دلیل سطح آب استخر به اندازه ای کاهش یابد که این تأسیسات در معرض هوا قرار گیرند، گرمای تولید شده توسط آنها گاهی به اندازه ای است که در صورت تماس افراد با آن موجب سوختگی پوست می شود. البته ساختار تأسیسات روشنایی استخرها به گونه ای است که گرم شدن بیش از حد آنها به خود تاسیسات آسیبی وارد نمی کند، ولی در هر صورت این گرما می تواند موجب سوختگی پوست شناگران شود.

به طور کلی، تأسیسات روشنایی مورد استفاده در کاسه استخر به چهار گروه تقسیم بندی می شوند:

1.   تأسیسات روشنایی با کاسه مرطوب

2.   تأسیسات روشنایی با کاسه خشک

3.   تأسیسات روشنایی بدون کاسه

4.  تأسیسات روشنایی دیواری. این نوع تأسیسات روشنایی به ندرت در استخرهای خانگی و استخرهای خصوصی کوچک مورد استفاده قرار می گیرند.(طبق استانداردNEC680.23(E) ) در شکل طرحواره ای از این تاسیسات و چگونگی قرارگیری آنها بر روی جداره استخر نشان داده شده است.

طراحی تأسیسات روشنایی استخر ها

 در ادامه قوانین و معیارهای طراحی تأسیسات روشنایی 220V را مطرح می کنیم. الزامات مربوط به تأسیسات روشنایی 12V نیز در ادامه تحت عنوان «تأسیسات روشنایی ولتاژ پایین» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1- تأسیسات روشنايی با کاسه مرطوب

تأسیسات روشنایی با کاسه مرطوب پس از نصب در داخل استخر به طور کامل در زیر آب قرار می گیرند. این تأسیسات در محل یک گلویی مملو از آب در داخل کاسه استخر جای می گیرند و مجهز به سیم­های انعطاف­پذیر برق هستند  . در مواردی که چراغ های آنها نیاز به تعویض داشته باشند، قاب مربوط به گلویی باز شده و چراغ بر روی آب شناور می شود. پس از تعویض چراغ نیز، گلویی مجدداً به جداره استخر محکم می شود. در شکل طرحواره ای از این چراغ ها و چگونگی قرارگیری آنها در جداره استخر نشان داده شده است.

طراحی تأسیسات روشنایی استخر

1-2- روش سیم کشی تأسیسات روشنایی با کاسه مرطوب

سیم کشی بین کاسه مرطوب و جعبه تقسیم این دسته از تأسیسات روشنایی باید به همراه معابر فلزی مقاوم در برابر خوردگی (RNC)، معابر غیرفلزی صلب یا معابر غیرفلزی انعطاف پذیر ضدآب(LFNC:Liquid-tight Flexible Nonmetallic Conduit)  انجام شود. به طور معمول، برای سیم­کشی این دسته از تأسیسات روشنایی از کابل­ها یا سیم­های برق انعطاف­پذیر و سیم­های مسی عایقکاری شده با اتصال به زمین استفاده می شود.

    صفحه بعدی

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved