|

طراحی سیستم اعلام حریق

امروزه با توجه به رشد ابعاد و تعدد فضاها در ساختمان استفاده از تجهیزات اعلام حریق برای کاهش خسارات جانی و مالی که در صورت بروز حریق امکان شکل گیری دارد، امری گریز ناپذیر به حساب می آید.

عملکرد صحیح و سریع این تجهیزات در هنگام بروز حریق از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است ودر صورت عمل نکردن این سیستم شاید به هیچ وجه امکان جبران خسارات ایجاد شده نباشد.

به دلیل این اهمیت بالا و تنئع بسیار زیاد محصولات در این عرصه و نیازهای متفاوت، استانداردها و مقررات بسیار سختگیرانه ای برای حتی کوچکترین اجزاء این سیستم ها تعریف شده است که طراح باید ضمن اشراف کامل به انئاع تجهیزات و مکانیزم های عملکرد و اعلام حریق، باید با آگاهی از شرایط کار، نقطه کار و سطح تشخیص تجهیزات مختلف(Detector Area)، یک سیستم اعلام حریق کارآمد، یکپارچه با هزینه بهینه و قابلیت اطمینان کامل که هیچ نقطه کوری در آن وجود ندارد طراحی کند.

 

طراحی سیستم اعلام حریق

تصویری از چیدمان و تعداد مناسب دتکتور و هم پوشانی کامل
WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved