|

طراحی سیستم مصرف کننده ها

این بخش از اهمیت ویژه در طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان برخوردار است.

1.پریزها

بحث تعیین تعداد و چیدمان پریزها و توجه به مسائل افت ولتاژ و اینکه چه نوع مصرف کننده هایی با توجه به کاربری فضا امکان اتصال به پریزها دارد و نوع محیطی که پریز در آن نصب (برای تعیین IP مورد نیاز) از اهمیت خاصی برخوردار است که طراح باید با در نظر گرفتن تمام ای مسائل، تعداد، چیدمان، نحوه اتصال پریزها به هم و حفاظت مورد نیاز هر خط را تعیین نماید.

طراحی سیستم های برقی مصرف کننده

تصویری از نحوه چیدمان پریزها با توجه به چیدمان مبلمان و پریز با  IP54  برای محیط های مرطوب

2.برق رسانی تجهیزات مکانیکی

یک مهندس طراح برای طراحی درست جهت برقرسانی به تجهیزات مکانیکی باید نسبت به این آگاهی نسبی داشته باشد و برای طراحی این بخش همکاری تنگاتنگی با مهندس تاسیسات مکانیکی داشته باشد.

اهمیت این بخش از دو جنبه قابل توجه است:

الف)از نقطه نظر عملکرد صحیح و بهینه تاسیسات مکانیکی

ب)از نقطه نظر مباحث حفاظتی

الف)از نقطه نظر عملکرد صحیح و بهینه تاسیسات مکانیکی

اهمیت از نظر عملکرد صحیح تاسیسات مکانیکی از این جهت است که اکثر تجهیزات تاسیسات مکانیکی با برق کار می کنند و برای عملکرد درست نیاز به تامین برق مناسب با کیفیت و قابلیت اطمینان بالا است چرا که در صورت نبود برق کلیه تجهیزات مکانیکی از کار افتاده و کارکرد آنها دچار اختلال می شود.

ب)از نقطه نظر مباحث حفاظتی

اهمیت از نقطه نظر مباحث حفاظتی به دو دلیل است:

1-محیط کار: کار در محیط نامناسب از نظر شرایط محیطی یعنی کار در محیط با دما رطوبت بالا وحتی کار محیطهای آبی

2-نوع مصارف این بخش که غالبا به صورت موتوری است.

با توجه به مطالب بیان شده مباحث حفاظتی از قبیل کنترل دور، کنترل فاز، کنترل جریان نشتی، تشدید خطر اتصال کوتاه به دلیل رطوبت بالا نکاتی است که یک طراح باید تمامی این مسائل را در طرح خود لحاظ بکند تا بتواند طرحی با کیفیت و کارآمد تهیه کند.

تاسیسات سیستم های برقی مصرف کننده

تصویری از تجهیزات حفاظتی و راه اندازی در نظرگرفته شده برای مصرف کننده های بخش تاسیسات مکانیکی شامل کلید مینیاتوری، کنترل فاز، کلید بی متال و کنتاتور و کلید استاپ-استارت برای راه اندازیWHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved