|

طراحی تأسیسات برقی

برای طراحی بهینه سیستم های تاسیسات الکتریکی، طراح قبل از شروع کار خود باید با بهره گیری از راهنمایی های طراحان بخش معماری، از ایده کلی طرح، نیازهای کارفرما و کاربری فضاهای مختلف آگاهی پیدا کند تا بتواند از ابتدا با انتخاب مناسب تجهیزات و وسایل متناسب با کاربری پروژه بتواند طرحی منسجم و در تعامل با طرح های معماری و دکوراسیون داخلی تهیه کند.

اساسا طراحی تاسیسات الکتریکی از زیر سیستم های زیر تشکیل یافته است:

1- طراحی روشنایی

2- طراحی سیستم مصرف کننده ها (پریزها، برق رسانی پمپ ها و سایر تجهیزات مکانیکی، آسانسورها و ...)

3- طراحی سیستم اعلام حریق

4- طراحی سیستم صوتی

5- طراحی تلفن مرکزی

6- طراحی سیستم اصلاح ضریب قدرت و بانک خازنی

7-طراحی سیستم تغذیه اضطراری

8-طراحی تابلوهای توزیع و مباحث تعیین سایز کابل ها

طراحی روشنایی

برای سیستم روشنایی فضاهای مختلف در یک ساختمان طراح باید در ابتدا با توجه به نوع مصالح به کار رفته و رنگ آن ها، کاربری فضا و با توجه به تجربیات خود و منحنی پخش نور چراغ های تولید کنندگان مختلف، چراغ مناسب را انتخاب کند. در ادامه با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز از قبیل ابعاد فضا، نوع و ضرایب انعکاس سطوح، ضریب نگهداری و لوکس مورد نیاز در نرم افزارهای طراحی روشنایی مانند DIAlux یا Calculux چیدمان اولیه و تعداد چراغ مورد نیاز برای دستیابی به لوکس مورد نیاز تعیین می شود.در نهایت طراح با تغییر و اصلاح این چیدمان و تعداد اولیه، تعداد و چیدمان بهینه مورد نظر را با در نظر گرفتن تمامی جنبه ها فنی و ريالی تعیین می کند.

طراحی تاسیسات برقی

خروجی نرم افزار دیالوکس و تصویری از محیط کار نرم افزار
WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved