|

گزارشات معماری

   ( حجم فایل 530 کیلوبایت)pdf  دانلود فایل در قالب سیستم صاعقه گیر
  • استاندار سالنهای ورزشی

  فوتسال(حجم فایل 1.12 مگابایت) سیستم صاعقه گیر
  بسکتبال(حجم فایل 864 کیلوبایت) سیستم صاعقه گیر
  والیبال(حجم فایل 970 کیلوبایت) سیستم صاعقه گیر
WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved