|
 
 

معرفی

مهندسان مشاور سازه های بلندپایه متشکل از متخصصان مجرب و پرسابقه ای که در پروژه های متعدد حضور داشته اند و جهت هم افزایی بیشتر از سال 1384 درکنار یکدیگر قرار گرفته اند تا با استفاده از این هم افزایی خدماتی بی بدیل را در عرصه خدمات فنی و مهندسی از راه تبدیل دانش به هنر ارائه نمایند.

در همین راستا نیز به جهت حضور در پروژه های مسکونی،اداری،تجاری،فرهنگی و ورزشی اقدام به ارائه خدماتی منحصر به فرد و کارشناسانه نموده اند که کارفرمایان محترم می توانند با استفاده از خدمات مذبور از شروع  پروژه های خویش تا آخرین مراحل تکمیل پروژه با اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده از آن بهره مند شوند و بدون لحظه ای درنگ از منافع آن استفاده نمایند چرا که بهرهمندی از این خدمات  دانش و تجربه ای را که به هنر تبدیل گردیده است در اختیار آنان قرار می دهد.

مهندسان مشاور سازه های بلند پايه

این مهندسان مشاور کارفرمایان خویش را از ابتدایی ترین گامهای آغاز پروژه همچون انتخاب زمین ، تعیین و تغییر کاربری، اخذ مجوزات لازم از مراجع ذی صلاح، مطالعات و طراحی پروژه، اجرا، بازاریابی و مدیریت فروش تا آخرین مراحل تکمیل امور اداری پروژه همراهی می نماید.

مهمترین خدماتی که این مهندسان مشاور به کارفرمایان خویش ارائه می نماید:

  • انتخاب زمین و کاربری آن و انجام مطالعات فرصت(Opportunity Study)
  • انجام مطالعات امکان سنجی پروژه (Feasibility Study)
  • مراجعه به ارگانهای ذی صلاح و اخذ مجوزات لازم از جمله شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی
  • طراحی پروژه بر اساس اطلاعات مطالعات فرصت و مطالعات امکان سنجی(FS) پروژه
  • مطالعات بازاریابی و مدیریت فروش و تبلیغات پروژه در صورت نیاز
  • جذب سرمایه گذار اعم از بانک و بخش خصوصی و یا مجموعه های سرمایه گذاری
  • اجرای پروژه و تکمیل آن بر اساس آخرین تکنولوژی های نوین
  • مدیریت فروش از اولین مراحل پروژه تا انتهای آن
  • در نهایت اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی و سند تفکیکی

 

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved